Lưu ý khi kiếm tiền với Youtube năm 2016

Theo thông tin từ Youtube vừa cập nhật thì có nhiều điều khoản mới cho các Youtube Partner. Do vậy, mọi người nên hết sức lưu ý khi kiếm tiền trên Youtube, đừng để vi phạm vào nếu không sẽ vất vả thậm chí kiếm không ra tiền đấy bạn. Một kênh vi phạm bản quyền sẽ chết chùm […]